Presenccia

Descripció: 
Projecte Presenccia
Grup: 
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS