SyntheticForager

Descripció: 
Projecte Synthetic Forager
Grup: 
Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS