Projectes TRAC

Aquesta és la llista de tots els projectes TRAC hostatjats al servidor del DTIC. Per accedir al vostre projecte, necessitareu autenticació. Si necessiteu modificar la informació d'algun dels projectes, reporteu la incidència via CAUNombre de projectes: 146
Títol TRAC url Descripció Grup
ADA Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB
Aduff Projecte Aduff Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
AIG-RESEARCH-PROJECTS Projectes de recerca aig Grup de Recerca en d'Intel·ligència Artificial - AI
Andrea Projecte Andrea Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
AnTS Projecte AnTS Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
aperez Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
ARGO Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
ARQUIMEDES Projecte SVN Arquimedes Grup de Recerca en Tecnologies Multimèdia Cognitives - CMTECH
AudioContinuation Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
BOB Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB
BrainAble Projecte BrainAble Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
Buscamedia Projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Cantata Projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
CEEDS Projecte CEEDS Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
CEEDS-PROJECT Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
CENIT-BESTIARIO Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
CISTIB_Publications Projecte Publicacions CISTIB Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB
Cluster Projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
CMTECH09 Projecte CMTECH09 Grup de Recerca en Tecnologies Multimèdia Cognitives - CMTECH
Colfilter Projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
CompMusic MTG - Projecte CompMusic Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Conflicts Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
ConflictsWeb Conflicts project - Web tasks Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
cost-CLG CLosed Loop Greedy Grup de Recerca en d'Intel·ligència Artificial - AI
CREC Utilitat de coordinació de recerca Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
DAC-LIB Desenvolupament de la llibreria pels projectes EFAA i eSMC. Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
DINDOW Projecte Dindow Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
EB-portfolio Projecte NETCOM EB-portfolio Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions - NETCOM
ED-POBLENOU Coordinació Info Poblenou Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
EIXOS Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
emarcos Projecte Encarnación Marcos Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
espr_avit Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
espr_avit_release Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
FPGA Plataforma FPGA Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions - NETCOM
freesound-radio Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
GPI Projecte GPI svn Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
Graphtechnologies Projecte Graphtechnologies Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
GROUP-DYNAMICS Projecte GROUP-DYNAMICS Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
GTI-BCN_WORLDRACE Projecte BCN WORLDRACE Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
GTI-DEMOS GTI - DEMOS Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
gti-espana-virtual Espanya virtual Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
GTI-facades Projecte GTI-facades Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
GTI-FRAMEWORK Projecte Framework Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
GTI-GRAFICS-PROJECTS PROJECTES GrRAFICS Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
gti-learning Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
HDR-ToneMapping Projecte HDR-ToneMapping Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
i3D Projecte i3D Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
i3media Projecte i3media Grup de Recerca en d'Intel·ligència Artificial - AI
ICING-MMG Projecte ICING-MMG Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
info-scripts Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
INFO-TEST2 Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
INFOVIS Visualitzador de pàgines web Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades al Web - WRG
IP-RACINE Projecte IP-RACINE Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
IQR Projecte IQR Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
IR_Patexpert Projecte IR_Patexpert Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades al Web - WRG
ISL Projecte ISL Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
ldshake Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
libsms Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
LOGSUITE Projecte LogSuite Grup de Recerca en Recuperació d'Informació i Mineria de Dades al Web - WRG
MARTIN_INDERBITZIN Projecte Martin Inderbitzin Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
MATE Actualizatció/redisseny de l'eina MATE Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural - TALN
MBAN MBAN (Modeling of Broadcast Access Network) Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions - NETCOM
MC Projecte Multi Camera Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
Metaverse Estàndards globals entre els mons real i virtual Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
MHaroPHD Projecte MHaroPHD Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
MIR Context MIR Context projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
MRG_Technical_Repository Grup de Recerca Multisensorial - MRG
MTGDB MTGDB projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
MUSIC3.0 PROJECTE MUSIC3.0 SVN Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
musicalysis Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
NEMO NEMO (projecte Acandis) Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB
NEUROCHEM Projecte NEUROCHEM Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
NINOS PROJECTE NINOS Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
NINOS-DX Projecte NINOS-DX Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
NinosSTB Projecte NinosSTB Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
ns3sim Projecte ns3sim Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions - NETCOM
OpenCities OPENCities té com a objectiu identificar els vincles entre la migració i les ciutats ' competitivitat, amb especial èmfasi en la internacionalització i la estratègies de població que es plantegen la migració com un avantatge competitiu per a les ciutats i, indirectament, ajudar a programes d'integració i de cohesió. Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions - NETS
OPENGNSYS Opengnsys project Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
OPENGNSYS Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
Organisation Projecte Organisation Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
OT Projecte OT Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
PATEX Patex repos Grup de Recerca en d'Intel·ligència Artificial - AI
pdet_adc Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
pdrivenvst Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Pharos Plataforma per a la recerca de Recursos Audiovisuals per mitjà d'espais en línia Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Phonondip Projecte Phonondip Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
PhySense Modeling, analysis and characterization of physiological activity Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB
Physio Projecte Physio Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
Phy_Game projecte Phy_Game Grup de Recerca en Tecnologies Multimèdia Cognitives - CMTECH
PIO Projecte PIO Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
PIOn Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
Plau Projecte Plau Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Presenccia Projecte Presenccia Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
prosemus Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Proves-LGarrido Proves Lluis Garrido Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
Publicacions NETS - Publicacions Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions - NETS
PubSVN Projecte de publicacions col·laboratiu Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB
QNM Projecte Segmentació Imatge Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
reactable2 Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
RECERCA Unitat d'Informàtica Comunicació - Poblenou
Refdb Projecte Refdb Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Renachip Projecte Renachip Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
RenachipRecordings Projecte RenachipRecordings Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
RGS Projecte RGS Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
RIBELIDEAS Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
RT-3D-Tracking RT 3D Tracking Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
Salero Projecte Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
SAME PROJECTE SAME Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
SBermudez Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
SearchSounds Projecte SearchSounds Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
SF Projecte SF Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
SGP Projecte NETCOM SGP Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions - NETCOM
SINAID Sinaid és un sistema d'ajuda a la creció d'idees. És un repositori per compartir codi JAVA entre les persones. Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
Spark projecte Spark Grup de Recerca en Tecnologies Multimèdia Cognitives - CMTECH
SPECS Repositori del grup SPECS Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
SPECSProjects Projectes Specs Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
SPECSStudentProjects Projectes d'estudiants Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
spptools Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
spptoolscommandline Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
SyntheticForager Projecte Synthetic Forager Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
Tag Propagation Tag Propagation Project Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
TALN Projecte svn TALN Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural - TALN
Taln Oteara Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural - TALN
TALN_OTEARA Grup de Recerca en Tractament Automàtic del Llenguatge Natural - TALN
Tertulies Actives Tertulies Interactives Grup de Recerca en Tecnologies Interactives - GTI
TFG CRAFTI Projectes TFG pel projecte CRAFTI Grup de Recerca en Tecnologies Multimèdia Cognitives - CMTECH
timemachine Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
TRAF TRAF plataforma Grup de Recerca en Xarxes i Comunicacions - NETCOM
Tuebingen Projecte Tuebingen Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
UBernardet Projecte d'Ulysses Bernardet Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
UbiCA Lab UbiCA Lab - UbiCA
Variazioni El CEP variazioni és un portal d'enriquiment de contingut, on les principals institucions europees de música i comunitats d'usuaris integrar, enriquir i reutilitzar els continguts musicals (cursos, material didàctic, articles, webs temàtiques, etc.) El CEP variazioni és el prototip de la Unió Europea eContentplus projecte variazioni. Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
vdrivenvst Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
VNLI Projecte Variational Non Local Inpainting Grup de Recerca en Processament d'Imatge - GPI
Vocaloid Projecte Vocaloid Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
vocaloid2 Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
vocaloid3 Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
Vocaloid_Ray Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
voicefxlib Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
voicemashvst Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
VOICEPROCESSING Projecte VoiceProcessing Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
voicetherapyvst Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
wordspot Grup de Recerca en Tecnologia Musical - MTG
WSIM Projecte Wsim Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
XIM Projecte XIM Grup de Recerca en Sistemes Sintètics Perceptius, Emotius i Cognitius - SPECS
ZIGGY ZIGGY project Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació en Biomedicina - CISTIB