DAC-LIB

Description: 
Desenvolupament de la llibreria pels projectes EFAA i eSMC.
Group: 
Synthetic Perceptive, Emotive and Cognitive Systems Research Group - SPECS